HỢP TÁC VỚI NGÂN HÀNG

Chúng tôi hợp tác với ngân hàng để hỗ trợ các dịch vụ cộng thêm cho khách hàng

 • Hỗ trợ thúc đẩy giao dịch

 • Định giá

 • Mở tài khoản giao dịch

 • Cho vay 

 • Thanh toán

 • Và các nghiệp vụ đảm bảo khác

Các ngân hàng chúng tôi chọn lọc hợp tác dựa trên các tiêu chí sau

 • Uy tín

 • Có đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm

 • Có sự cộng tác chặc chẽ

 • Tuân thủ không có các hành vi mâu thuẩn lợi ích với khách hàng, đối tác

 • Có các chính sách hỗ trợ và ưu đãi, cạnh tranh

Ngân hàng có nhu cầu cộng tác với chúng tôi, vui lòng nhắn tin vào ô bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ & trao đổi.

Vui lòng liên hệ lại tôi

Liên hệ: saokhueliving@gmail.com / © 2020 by Central Saigon Development Co., Ltd.

Thông tin trên trang này có thể thây đổi hay không còn chính xác vì nhiều lý do. Vui lòng liên hệ trong từng trường hợp cụ thể để được cập nhật hay tư vấn.