Jolie happy.jpg

Jolie Nguyễn

Senior Consultant / Tư vấn cấp cao

Jolie có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, bất động sản, bảo hiểm & định cư nước ngoài. Cô ấy đã hỗ trợ thành công cho hàng trăm khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trong việc đầu tư, giao dịch bất động sản có giá trị cao trong và ngoài nước.

Jolie has over 10 years' experience in investment, real estate, insurance and immigration investment programs. She has been successfully helping hundreds of private and corporate clients for high-value real estate transactions and investments.

E: jolie.nguyen@saokhueliving.com

M: +84-(0)-903716377

Whatsapp / Zalo / Viber / Skype / Line

Facebook: https://www.facebook.com/jolie-nguyen 

LinkedIn: linkedin.com/jolie-nguyen