SaoKhueLiving

Chúng ta là Cộng đồng với các chuẩn mực cao nhất trong một thị trường bất động sản nhiều rối ren, thiếu minh bạch... Chúng ta tuân thủ các Quy tắc đạo đức & Nguyên tắc tối thượng SaoKhueLiving để tạo được niềm tin vững chắc nơi khách hàng, đối tác! 

CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN

Quy tắc đạo đức SaoKhueLiving?


Xin các bạn vui lòng xem video này - đây cũng là phương châm đạo đức hoạt động của Cộng đồng CTV SaoKhueLiving
Nguyên tắc tối thượng SaoKhueLiving?


 1. Không đưa tin Fake.
 2. BĐS chính chủ
 3. BĐS có pháp lý đầy đủ
 4. Chuyên nghiệp
 5. Bảo vệ lợi ích khách hàng
 6. Không lừa dối Công ty, Đồng đội, Đối tác, Khách hàng, .v.v...
 7. Không vi phạm pháp luật
Cộng tác viên SaoKhueLiving là ai?


Là những người chính trực và cam kết tuyệt đối tuân thủ các Quy tắc đạo đức và Nguyên tắc tối thượng SaoKhueLiving, vì thế chúng ta khác biệt và là một Cộng đồng đặc biệt được thị trường, khách hàng, đối tác, ...tin tưởng tuyệt đối.
Để chính thức trở thành CTV SaoKhueLiving?


 1. Sau khi đăng ký, Công ty sẽ cử người liên hệ bạn để trao đổi & sau đó sẽ được hướng dẫn Quy tắc hoạt động của SaoKhueLiving và các giá trị mang đến cho thị trường & khách hàng BĐS.
 2. Nếu bạn đồng ý với các Quy tắc này bạn phải ký Cam kết tuân thủ.
 3. Sau khi ký Cam kết, ban sẽ được ký Hợp đồng CTV có thời hạn.
 4. Qua thời hạn này bạn sẽ được ký Hợp đồng CTV chính thức.
Những hỗ trợ CTV sẽ nhận được?


Khi trở thành thành viên của Cộng đồng CTV SaoKhueLiving, bạn sẽ tự hào nằm trong ĐỘI NGŨ ĐƯỢC TÍN NHIỆM NHẤT của thị trường và các quyền lợi sau:

 1. Được huấn luyện chuyên sâu
 2. Được hỗ trợ về thương hiệu, truyền thông và tiếp thị
 3. Được hỗ trợ các công cụ 4.0 cần thiết
 4. Được hỗ trợ về sản phẩm chuẩn và cả các chiến dịch thu hút người mua - bán
 5. Các CTV lâu năm sẽ được vào Nhóm VIP để tham gia điều hành và được giao các khách hàng đăng ký trực tiếp qua Website, App hay Hotline của Công ty.
Chia hoa hồng?


Hoa hồng trên giao dịch thành công được tính như sau:

 • CTV 1 giới thiệu chủ BĐS bán: 40% / tổng hoa hồng thuần thu được
 • CTV 2 giới thiệu người mua BĐS: 40% / tổng hoa hồng thuần thu được
 • CTV 3 hỗ trợ trợ CTV 1 hay 2 thì do 2 bên tự chia. Nếu không có thỏa thuận chia riêng thì chia 50-50
 • CTV VIP được Công ty giao chăm sóc chủ BĐS hay người mua được chia như CTV 3.
*** Ghi chú:
 1. Hoa hồng thuần thu được là hoa hồng đã trừ các khoảng thuế. CTV phải chịu thuế thu nhập của riêng mình, nếu không đăng ký Mã số thuế thì Công ty có thể thu hộ đóng hộ cho Cơ quan nhà nước.
 2. Giá trị hoa hồng là do quy định của Công ty hoặc do thỏa thuận riêng với khách hàng. Vd: nếu hoa hồng thuần thu được là 100tr, CTV 1 được 40tr, CTV 2 được 40tr.
 3. Hoa hồng sẽ được chia ngay sau khi Công ty nhận được thanh toán từ khách hàng và không bị bất kỳ tranh chấp nào.
 4. CTV 1, 2 cũng có thể là một người.
Đăng ký bán BĐS?


 1. CTV hướng dẫn chủ BĐS có ý định bán đăng ký.
 2. Việc đăng ký còn bao hàm xác nhận các thỏa thuận (bao gồm cả mức hoa hồng, thanh toán hoa hồng, .v.v...) và cam kết về tính chính xác, hợp pháp của BĐS, .v.v... Đây được xem là 1 thỏa thuận hợp đồng.
 3. Sau khi chủ BĐS đăng ký thì CTV liên hệ kiểm tra, xác thực & xác nhận.
Đăng ký mua BĐS?


 1. Trường hợp 1: khách mua đăng ký trực tiếp qua Website hoặc App hoặc Hotline của Công ty, Công ty sẽ giao cho một CTV VIP phụ trách.
 2. Trường hợp 2: khách mua liên hệ qua một CTV, CTV phải đăng ký với Công ty để ghi nhận. Đăng ký trước ghi nhận quyền lợi trước.
Trách nhiệm báo cáo?


 1. CTV có trách nhiệm báo cáo công việc và kết quả.
 2. Trong trường hợp quá 2 ngày không thấy báo cáo cập nhật, Công ty có quyền giao khách hàng cho CTV khác phụ trách.
Cộng tác viên VIP?


CTV có đóng góp cho sự phát triển chung cho SaoKhueLiving như:

 • Có nhiều khách hàng và giao dịch thành công
 • Giúp tuyển được thêm nhiều CTV khác
 • Tham gia hỗ trợ quá trình quản trị, xây dựng thương hiệu, v.v...
Sẽ được xét nâng cấp thành CTV VIP và được giao tham gia điều hành hoặc được giao phụ trách các khách hàng VIP, các BĐS Off-Market đặc biệt, khách hàng Mua - Bán đăng ký trực tiếp qua Website / App / Hotline, được huấn luyện nâng cao, các khoản hỗ trợ riêng VIP,..v.v...
Các hướng dẫn, biểu mẫu và hợp đồng?


 1. Cam kết tuân thủ Quy tắc SaoKhueLiving
 2. Thỏa thuận CTV
 3. Quy trình chăm sóc chủ BĐS / người bán & các biểu mẫu, HĐ liên quan
 4. Quy trình chăm sóc người mua & các biểu mẫu, HĐ liên quan
 5. Quy trình chăm sóc khách hàng VIP, Off-Market
 6. Quy trình thẩm định giá
 7. Hướng dẫn về Hình ảnh Thương hiệu
 8. Các hướng dẫn & tài liệu khác
(Chúng tôi sẽ cung cấp cho từng CTV)
Các vấn đề pháp lý & thuế liên quan đến hoạt động CTV?


Theo thông tin được cung cấp, GV Lawyers hiểu rằng, Central Saigon Development Co., Ltd. - dơn vị sở hữu & điều hành SaoKhueLiving.com, sẽ ký kết hợp đồng cộng tác/hợp tác (“Hợp Đồng”) với cá nhân người Việt Nam (“CNVN”). Theo ý định này, Hợp Đồng dự định ký kết này sẽ có tính chất là một hợp đồng dịch vụ. Theo đó, GV Lawyers có một số ý kiến lưu ý như dưới đây để SaoKhueLiving có thêm thông tin và cân nhắc trước khi ký kết và thực hiện Hợp Đồng:

1/ Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc ký hợp đồng dịch vụ (hoặc hợp đồng hợp tác/cộng tác viên) với cá nhân nói chung

Theo quy định tại Điều 3.1 của Luật Thương Mại 2005 (“LTM”), hoạt động thương mại (“HĐTM”) là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Do đó, hoạt động cung ứng dịch vụ của CNVN là một HĐTM và hoạt động này phải tuân thủ quy định của Luật Thương Mại và pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Điều 2.3 của LTM, các HĐTM phải được thực hiện bởi thương nhân có đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp cá nhân HĐTM một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. Những trường hợp loại trừ này được liệt kê cụ thể tại Điều 1.3 của Nghị Định 39/2007, chủ yếu bao gồm các loại hình dịch vụ nhỏ lẻ, như: (i) bán buôn rong, (ii) bán buôn vặt, (iii) bán quà vặt, (iv) buôn chuyến, (v) thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định, và (vi) các HĐTM một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

Đối chiếu với các hoạt động được cung cấp và thực hiện bởi CNVN trong trường hợp này, GV Lawyers thấy rằng CNVN sẽ không thuộc các trường hợp được nêu tại mục (i), (ii), (iii), (iv) và (v). Đối với các HĐTM khác được nêu tại mục (vi), do hiện tại chưa có văn bản chi tiết hướng dẫn cụ thể, nên GV Lawyers không có cơ sở để xác định rằng liệu CNVN có thuộc trường hợp loại trừ này hay không.

Để SaoKhueLiving tham khảo thêm, hiện nay, vì nhiều lý do và mục đích, các doanh nghiệp thường lựa chọn ký kết các “hợp đồng dịch vụ” hoặc “hợp đồng hợp tác/cộng tác viên” với các cá nhân để thực hiện nhiều hoạt động thương mại được quy định tại LTM nhưng lại áp dụng các quy định của BLDS (Bộ Luật Dân Sự) và cũng để không phải ký hợp đồng lao động (nhằm tránh các khoản bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động). Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng hợp đồng hợp tác/cộng tác viên/dịch vụ này nếu bị phát hiện, có thể bị các cơ quan nhà nước không công nhận và xem là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng ký với thương nhân.

Với các rủi ro xảy ra trên thực tế như nêu trên, trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho rằng CNVN không thuộc trường hợp cá nhân HĐTM một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, CNVN phải thực hiện đăng ký kinh doanh trước khi ký kết Hợp Đồng, việc không tuân thủ yêu cầu về đăng ký kinh doanh của CNVN (nếu có) có thể dẫn đến việc Hợp Đồng sẽ không được công nhận khi có tranh chấp phát sinh. Bên cạnh đó, CNVN ký kết Hợp Đồng với Sao Khuê còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 03 đến 05 triệu đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký các hình thức kinh doanh theo quy định pháp luật (Điều 6 Nghị định 185/2013, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 124/2015).

2/ Về vấn đề thuế

Trong trường hợp SaoKhueLiving giao kết hợp đồng với với hộ kinh doanh (khi cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định), việc xuất hóa đơn GTGT sẽ có một số khác biệt. Theo quy định tại Điều 10.2 Luật Thuế GTGT 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013) thì hộ kinh doanh không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Tuy nhiên, theo Điều 3.3 Thông tư 119/2014 thì trong trường hợp hộ kinh doanh hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra và có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm (theo quy định tại Điều 1.2 Thông tư 92/2015) thì được phép đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT, và do đó được xuất hóa đơn GTGT. Đối với trường hợp này, việc xuất hóa đơn GTGT cho SaoKhueLiving đòi hỏi cá nhân phải đáp ứng được một số yêu cầu nhất định.

Trường hợp SaoKhueLiving ký kết Hợp Đồng với CNVN không có đăng ký kinh doanh theo quy định, các chi phí do SaoKhueLiving trả cho CNVN có thể được xem là chi phí không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của SaoKhueLiving. Bởi lẽ, khoản chi này không đáp ứng các điều kiện được khấu trừ theo quy định tại Điều 6 của Thông Tư 78/2014 được sửa đổi bổ sung bởi Điều 4 của Thông Tư 96/2015.

Với những vấn đề pháp lý cơ bản đã nêu như trên, GV Lawyers khuyến nghị SaoKhueLiving cần cân nhắc kỹ trước khi chính thức ký kết Hợp Đồng này.

*Lưu ý: các vấn đề về quy định pháp lý, thuế có thể thay đổi theo thời gian. Vì thế chúng tôi sẽ áp dụng các quy định mới nhất hiện hành.
CTV có đóng thuế thu nhập cá nhân?


Theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT- BTC quy định về Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế: ----------- 1. Khấu trừ thuế Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau: i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế. Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết. ------------------ Theo quy định trên, Công ty thuê bạn làm cộng tác viên phải có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho bạn. Vd: thu nhập của bạn là 100tr, bạn sẽ được khấu trừ 10% là 10tr và bạn dược nhận 90tr. *Lưu ý: các vấn đề về quy định pháp lý, thuế có thể thay đổi theo thời gian. Vì thế chúng tôi sẽ áp dụng các quy định mới nhất hiện hành.
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?


Theo quy định tại Điều 174 văn bản có hiệu lực tại thời điểm hiện nay Bộ luật hình sự 2015, cụ thể: ----------- Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả; b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; e) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. --------------- 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.